Billettar

Billettar kjøper du på våre heimesider.

I billettluka kan du kjøpe billettar ein halv time før kinoframsyning og ein time før andre framsyningar.

Gåvekort kan du kjøpe på eBillett når du er logga inn der. Søk på Florø kulturhus så får du lenke til gåvekort øvst på sida.


Laster du ned appen eBillett, kan du kjøpe billettar direkte på telefonen heilt fram til filmen startar og vise den i døra! Denne finn du både på Google Play og App Store.

For å kjøpe billettar på nettet trykker du på den svarte firkanten under kvart arrangement. Du blir då sendt vidare til ebillett.no for kjøp. Om det ikkje går an å trykke på den er arrangementet gratis.

Billettprisar Florø kino, ordinære framsyningar:

Vaksen kr 130,-
Honnør kr 105,-
Ungdom 15 - 19 år kr. 105,-
Barn til 15 år kr 95,-


Refusjon av billettar
Betalte billettar vert ikkje refunderte. Dette gjeld både ved kjøp på internett og kjøp over disk. Det er ingen angrerett på billettkjøp, i høve angrerettslova §19. Betalte billettar kan ikkje bytast til ei anna framsyning, eller til eit anna tidspunkt enn det som står på billetten. Ved avlyste arrangement vil du få attende verdien på billetten, eller få billett til ei anna framsyning.

Når du er fylt 15 år må du kjøpe ungdoms-billett. Pass på at du har riktig billett så du ikkje blir stoppa i døra.

NB - Sjekk aldersgrensene på filmen du vil sjå